a
My Bookmark Category
  • Please login to view Category

5 เหตุผลที่คุณต้องเม็ดพลาสติกป้องกันกระแทก

JFB Bookmark(0)

เม็ดพลาสติกกันกระเทือน (plastic pellets) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยลดแรงกระแทกและก็คุ้มครองความทรุดโทรมจากการชนหรือกระแทกของวัตถุอื่นๆโดยยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือข้าวของที่อาจมีความเสี่ยงต่อการชนหรือกระแทก เม็ดพลาสติกกันกระแทกถูกประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์หรือกล่องพัสดุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์สำหรับการขนส่ง ยิ่งไปกว่านี้ยังเป็นประโยชน์อื่นๆดังต่อไปนี้

เป็นวัสดุที่คงทนต่อลักษณะอากาศรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นอันตราย เช่น การชื้นแฉะ ร้อน, แอร์บับเบิ้ล หนาว, แสงแดด และก็สารเคมี ซึ่งทำให้เม็ดพลาสติกป้องกันกระแทกเหมาะสำหรับการนำมาใช้ในสิ่งที่จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แข็งแรง

สามารถนำมาทำเป็นวัสดุทดแทนที่ใช้ในการผลิตข้าวของได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, ของเล่นเด็ก, รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือกีฬา

เม็ดพลาสติกกันกระเทือนเป็นสิ่งของที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่บ่อยมาก และไม่กำเนิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม แพงไม่แพง

เม็ดพลาสติกกันกระแทกชิ้นเล็กทรงกลมที่นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยทั่วไปแล้วจะทำจากเม็ดพลาสติกหลายชนิด ดังเช่นว่า โพลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน แล้วก็โพลิสไตรีน และสามารถผลิตได้หลายขนาดและหลากสี

เม็ดพลาสติกปฏิบัติงานโดยการหลอมแล้วก็ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆโดยใช้กระบวนการฉีดขึ้นรูป ขั้นแรก เม็ดพลาสติกจะถูกทำให้ร้อนจนกระทั่งอุณหภูมิที่กำหนด แล้วจึงฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ ซึ่งปล่อยให้เย็นลงรวมทั้งแข็งเป็นรูปร่างที่ปรารถนา

เว้นแต่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสินค้าพลาสติกแล้ว เม็ดพลาสติกยังใช้สำหรับการขนส่งและก็จัดเก็บผลิตภัณฑ์บางจำพวกอีกด้วย ดังเช่น มักใช้เป็นสิ่งของบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยคุ้มครองป้องกันสินค้าที่บอบบางระหว่างการขนส่ง หรือใช้เป็นฉนวนเพื่อรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอุณหภูมิคงที่ระหว่างการขนส่ง

โดยรวมแล้ว เม็ดพลาสติกเป็นสิ่งของที่ใช้งานได้หลากหลายและก็คุ้ม ซึ่งมีบทบาทสำคัญสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายประเภท อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าเม็ดพลาสติก เช่นเดียวกับสินค้าพลาสติกทั้งหมด สามารถมีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าไม่กำจัดหรือรีไซเคิลอย่างเหมาะควร ด้วยเหตุนั้น การใช้รวมทั้งกำจัดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบก็เลยเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อลดผลพวงต่อสิ่งแวดล้อม

POST A COMMENT

Copyright © 2021 Marico. All Rights Reserved.