a
My Bookmark Category
  • Please login to view Category

เม็ดพลาสติกป้องกันกระเทือน (plastic pellets) เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยลดแรงกระแทกแล้วก็คุ้มครองป้องกันความเสียหายจากการชนหรือกระแทกของวัตถุอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่บางทีอาจเสี่ยงต่อการชนหรือชน เม็ดพลาสติกกันกระเทือนถูกนำมาใช้สำหรับเพื่อการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์หรือกล่องพัสดุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าสำหรับการขนส่ง นอกเหนือจากนั้นยังมีคุณประโยชน์อื่นๆดังนี้เป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงต่อลักษณะอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มีความมีอันตราย ยกตัวอย่างเช่น การเปียกชื้น ร้อน, หนาว, แสงตะวัน รวมทั้งสารเคมี ซึ่งทำให้เม็ดพลาสติกกันกระแทกเหมาะที่จะนำมาใช้ในสิ่งที่จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แข็งแรงสามารถเอามาทำเป็นวัสดุชดเชยที่ใช้สำหรับในการผลิตข้าวของได้อย่างนานัปการ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า, รถยนต์, ของเล่น, และวัสดุอุปกรณ์กีฬาเม็ดพลาสติกป้องกันกระแทกเป็นสิ่งของที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากว่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่บ่อยครั้ง และไม่กำเนิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

Copyright © 2021 Marico. All Rights Reserved.