a
My Bookmark Category
  • Please login to view Category

เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทก (plastic pellets) เป็นสิ่งของที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยลดแรงชนแล้วก็คุ้มครองความย่ำแย่จากการชนหรือกระแทกของวัตถุอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือข้าวของที่อาจมีความเสี่ยงต่อการชนหรือกระแทก เม็ดพลาสติกป้องกันกระแทกถูกประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์หรือกล่องพัสดุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าในการขนส่ง นอกเหนือจากนั้นยังมีคุณประโยชน์อื่นๆดังนี้เป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงต่อลักษณะอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นอันตราย เป็นต้นว่า การเฉอะแฉะ ร้อน, Air Bubble หนาว, แสงแดด และสารเคมี ซึ่งทำให้เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทกเหมาะที่จะนำมาใช้ในสิ่งที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แข็งแรงสามารถนำมาทำเป็นวัสดุตอบแทนที่ใช้เพื่อการผลิตข้าวของได้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, ของเล่นเด็ก,

Copyright © 2021 Marico. All Rights Reserved.