a
My Bookmark Category
  • Please login to view Category

เม็ดพลาสติกกันกระเทือน (plastic pellets) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยลดแรงกระแทกและก็คุ้มครองความทรุดโทรมจากการชนหรือกระแทกของวัตถุอื่นๆโดยยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือข้าวของที่อาจมีความเสี่ยงต่อการชนหรือกระแทก เม็ดพลาสติกกันกระแทกถูกประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์หรือกล่องพัสดุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์สำหรับการขนส่ง ยิ่งไปกว่านี้ยังเป็นประโยชน์อื่นๆดังต่อไปนี้เป็นวัสดุที่คงทนต่อลักษณะอากาศรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นอันตราย เช่น การชื้นแฉะ ร้อน, แอร์บับเบิ้ล หนาว, แสงแดด และก็สารเคมี ซึ่งทำให้เม็ดพลาสติกป้องกันกระแทกเหมาะสำหรับการนำมาใช้ในสิ่งที่จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แข็งแรงสามารถนำมาทำเป็นวัสดุทดแทนที่ใช้ในการผลิตข้าวของได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, ของเล่นเด็ก, รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือกีฬาเม็ดพลาสติกกันกระเทือนเป็นสิ่งของที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

Copyright © 2021 Marico. All Rights Reserved.