a
My Bookmark Category
  • Please login to view Category

เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระเทือน (plastic pellets) เป็นสิ่งของที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยลดแรงชนและก็คุ้มครองปกป้องความย่ำแย่จากการชนหรือกระแทกของวัตถุอื่นๆโดยยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่บางทีอาจมีความเสี่ยงต่อการชนหรือชน เม็ดพลาสติกป้องกันกระเทือนถูกประยุกต์ใช้สำหรับในการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์หรือกล่องพัสดุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าสำหรับในการขนส่ง นอกนั้นยังมีสาระอื่นๆดังนี้เป็นวัสดุที่คงทนต่อลักษณะอากาศรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีความทำให้เป็นอันตราย อย่างเช่น การเฉอะแฉะ ร้อน, หนาว, แสงตะวัน และสารเคมี ซึ่งทำให้เม็ดพลาสติกกันกระเทือนเหมาะแก่การนำมาใช้ในสิ่งที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แข็งแรงสามารถนำมาทำเป็นวัสดุตอบแทนที่ใช้เพื่อการผลิตสิ่งของได้อย่างนานัปการ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า, รถยนต์, ของเด็กเล่น, แล้วก็วัสดุอุปกรณ์กีฬาเม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทกเป็นวัสดุที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่บ่อยมาก และไม่กำเนิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม

Copyright © 2021 Marico. All Rights Reserved.