a
My Bookmark Category
  • Please login to view Category

เม็ดพลาสติกกันกระแทก (plastic pellets) เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยลดแรงชนแล้วก็ปกป้องความย่ำแย่จากการชนหรือกระแทกของวัตถุอื่นๆโดยยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่บางทีอาจเสี่ยงต่อการชนหรือกระแทก เม็ดพลาสติกป้องกันกระแทกถูกนำมาใช้สำหรับในการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์หรือกล่องพัสดุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์สำหรับเพื่อการขนส่ง นอกนั้นยังมีประโยชน์อื่นๆดังต่อไปนี้เป็นสิ่งของที่ทนทานต่อสภาพอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นอันตราย ดังเช่นว่า การเฉอะแฉะ ร้อน, หนาว, แสงแดด รวมทั้งสารเคมี ซึ่งทำให้เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทกเหมาะที่จะนำมาใช้ในสิ่งที่จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แข็งแรงสามารถนำมาทำเป็นสิ่งของทดแทนที่ใช้เพื่อสำหรับในการผลิตข้าวของได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, แอร์บับเบิ้ล รถยนต์, ของเล่นเด็ก, และเครื่องมือกีฬาเม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทกเป็นสิ่งของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Copyright © 2021 Marico. All Rights Reserved.