a
My Bookmark Category
  • Please login to view Category

เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทก (plastic pellets) เป็นสิ่งของที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยลดแรงชนแล้วก็คุ้มครองความย่ำแย่จากการชนหรือกระแทกของวัตถุอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือข้าวของที่อาจมีความเสี่ยงต่อการชนหรือกระแทก เม็ดพลาสติกป้องกันกระแทกถูกประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์หรือกล่องพัสดุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าในการขนส่ง นอกเหนือจากนั้นยังมีคุณประโยชน์อื่นๆดังนี้เป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงต่อลักษณะอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นอันตราย เป็นต้นว่า การเฉอะแฉะ ร้อน, Air Bubble หนาว, แสงแดด และสารเคมี ซึ่งทำให้เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทกเหมาะที่จะนำมาใช้ในสิ่งที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แข็งแรงสามารถนำมาทำเป็นวัสดุตอบแทนที่ใช้เพื่อการผลิตข้าวของได้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, ของเล่นเด็ก,

เม็ดพลาสติกป้องกันกระแทก เรียกอีกชื่อว่าพลาสติกแบบเชิ้ต (plastic pellets) หรือเม็ดพลาสติก (plastic nurdles) เป็นวัสดุดิบของธุรกิจพลาสติกที่ใช้เพื่อสำหรับในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆโดยเม็ดพลาสติกจะมีขนาดเล็ก ทรงกลมและก็มีน้ำหนักค่อย ซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขาถูกนำไปใช้เป็นสิ่งของป้องกันการเกิดการกระเทือนในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆดังเช่น อุตสาหกรรมอาหารรวมทั้งเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องแต่งหน้า อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย และก็อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นเม็ดพลาสติกป้องกันกระแทกมักจะเป็นตัวกึ่งกลางสำหรับในการขนส่งสินค้า ซึ่งจะถูกนำไปใช้สำหรับในการคุ้มครองการชนกันของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ตัวอย่างเช่น กระเป๋าที่เอาไว้ใส่สิ่งของสำหรับเวลาออกเดินทาง กล่องที่มีไว้สำหรับใส่เครื่องไม้เครื่องมือ กล่องผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

เม็ดพลาสติกกันกระเทือน (plastic pellets) เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยลดแรงกระแทกแล้วก็คุ้มครองความเสียหายจากการชนหรือชนของวัตถุอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องที่มีการขนส่งสินค้าหรือข้าวของที่บางทีอาจเสี่ยงต่อการชนหรือกระแทก เม็ดพลาสติกป้องกันกระเทือนถูกนำมาใช้สำหรับในการบรรจุหีบห่อสินค้าหรือกล่องพัสดุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์สำหรับเพื่อการขนส่ง ยิ่งกว่านั้นยังมีประโยชน์อื่นๆดังนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทนต่อสภาพอากาศและก็สภาพแวดล้อมที่มีความทำให้เป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น การชื้นแฉะ ร้อน, air Bubble หนาว, แสงตะวัน รวมทั้งสารเคมี ซึ่งทำให้เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทกเหมาะที่จะนำมาใช้ในสิ่งที่ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แข็งแรงสามารถนำมาทำเป็นวัสดุทดแทนที่ใช้สำหรับการผลิตสิ่งของได้อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า, รถยนต์, ของเด็กเล่น,

เม็ดพลาสติกกันกระเทือน (plastic pellets) เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยลดแรงกระแทกรวมทั้งปกป้องความเสื่อมโทรมจากการชนหรือกระแทกของวัตถุอื่นๆโดยเฉพาะในกรณีที่มีการขนส่งสินค้าหรือข้าวของที่บางทีอาจเสี่ยงต่อการชนหรือกระแทก เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระเทือนถูกนำมาใช้สำหรับในการบรรจุหีบห่อสินค้าหรือกล่องพัสดุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์สำหรับในการขนส่ง ยิ่งไปกว่านี้ยังมีประโยชน์อื่นๆดังต่อไปนี้เป็นวัสดุที่คงทนต่อลักษณะอากาศและก็สิ่งแวดล้อมที่มีความมีอันตราย ตัวอย่างเช่น การชื้นแฉะ ร้อน, หนาว, แดด และสารเคมี ซึ่งทำให้เม็ดพลาสติกป้องกันกระแทกเหมาะที่จะนำมาใช้ในสิ่งที่จำต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แข็งแรงสามารถเอามาทำเป็นสิ่งของทดแทนที่ใช้เพื่อการผลิตข้าวของได้อย่างนานาประการ ดังเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, ของเล่น, แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือกีฬาเม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทกเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หลายคราว และไม่กำเนิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม

Copyright © 2021 Marico. All Rights Reserved.