a
My Bookmark Category
  • Please login to view Category

เม็ดพลาสติกกันกระแทก (plastic pellets) เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยลดแรงชนแล้วก็ปกป้องความย่ำแย่จากการชนหรือกระแทกของวัตถุอื่นๆโดยยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่บางทีอาจเสี่ยงต่อการชนหรือกระแทก เม็ดพลาสติกป้องกันกระแทกถูกนำมาใช้สำหรับในการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์หรือกล่องพัสดุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์สำหรับเพื่อการขนส่ง นอกนั้นยังมีประโยชน์อื่นๆดังต่อไปนี้เป็นสิ่งของที่ทนทานต่อสภาพอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นอันตราย ดังเช่นว่า การเฉอะแฉะ ร้อน, หนาว, แสงแดด รวมทั้งสารเคมี ซึ่งทำให้เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทกเหมาะที่จะนำมาใช้ในสิ่งที่จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แข็งแรงสามารถนำมาทำเป็นสิ่งของทดแทนที่ใช้เพื่อสำหรับในการผลิตข้าวของได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, แอร์บับเบิ้ล รถยนต์, ของเล่นเด็ก, และเครื่องมือกีฬาเม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทกเป็นสิ่งของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระเทือน (plastic pellets) เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยลดแรงกระแทกและป้องกันความเสียหายจากการชนหรือชนของวัตถุอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือข้าวของที่อาจเสี่ยงต่อการชนหรือชน เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระเทือนถูกนำมาใช้สำหรับการบรรจุหีบห่อสินค้าหรือกล่องพัสดุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ในการขนส่ง นอกเหนือจากนี้ยังเป็นประโยชน์อื่นๆดังต่อไปนี้เป็นวัสดุที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศและก็สิ่งแวดล้อมที่มีความเกิดอันตราย อาทิเช่น การชื้นแฉะ ร้อน, หนาว, แสงอาทิตย์ และสารเคมี ซึ่งทำให้เม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระเทือนเหมาะสำหรับการนำมาใช้ในสิ่งที่จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แข็งแรงสามารถนำมาทำเป็นอุปกรณ์ตอบแทนที่ใช้เพื่อการผลิตข้าวของได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า, รถยนต์, ของเล่น, และเครื่องไม้เครื่องมือกีฬาเม็ดพลาสติกกันกระแทกเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุว่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่บ่อยมาก และไม่เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม

เม็ดพลาสติกป้องกันกระเทือน เรียกอีกชื่อว่าพลาสติกแบบเชิ้ต (plastic pellets) หรือเม็ดพลาสติก (plastic nurdles) เป็นสิ่งของดิบของธุรกิจพลาสติกที่ใช้เพื่อสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆโดยเม็ดพลาสติกจะมีขนาดเล็ก รูปทรงกลมรวมทั้งมีน้ำหนักเบา ซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขาถูกใช้ประโยชน์เป็นวัสดุป้องกันการเกิดการกระแทกในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารรวมทั้งเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม แล้วก็อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯเม็ดพลาสติกป้องกันการเกิดการกระแทกมักจะเป็นตัวกลางสำหรับในการขนส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการคุ้มครองปกป้องการชนกันของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า อย่างเช่น กระเป๋าที่มีไว้ใส่ของเมื่อเดินทาง กล่องใส่เครื่องไม้เครื่องมือ กล่องสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

Copyright © 2021 Marico. All Rights Reserved.